Al-Anon Nedir

Alanon Türkiye

Al-Anon Aile Grupları, alkolik yakınları ve arkadaşlarının ortak sorunlarını çözebilmek için deneyimlerini ve umutlarını paylaştıkları bir topluluktur. Alkolizmin, bir aile hastalığı olduğuna ve davranışların değişmesinin iyileşmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Al-Anon Aile Gruplarının herhangi bir mezhep, sınıf, politik varlık, kuruluş veya kurumla ilişkisi yoktur; hiçbir toplumsal soruna karışmaz  taraf olmaz, ya da karşı çıkmaz. Üyelik için aidat yoktur. Kendi gönüllü bağışları ile yetinir. Al-Anon Aile Gruplarının tek amacı, alkolik ailelerine yardımcı olmaktır.

Al-Anon’a kimler, neden katılır?

Herhangi bir Al-Anon veya Alateen grubuna  girdiğinizde çok değişik insanlar arasında bir kesişme noktası olduğunu görürsünüz. Farklı yaş, meslek, geçmiş ve huyların meydana getirdiği yelpaze dostlukta zengin çeşitlilik oluşturan bir paylaşma deneyimini oluşturur.

Al-Anon kadın, erkek ve çocukların meydana getirdiği bir arkadaşlık ortamıdır. Daha genç üyeler için Alateen toplantıları düzenlenir. Toplantıların sayısı ve imkânı her geçen gün artmaktadır.
Al-Anon kökleri Adsız Alkolikler olduğundan ve Adsız Alkoliklerle sıkı bir ilişkisi olduğundan, pek çok Al-Anon üyesinin ayıklıklarını A.A’da (Adsız Alkolikler) bulmuş yakınları ve arkadaşları vardır. Fakat henüz alkolden kurtulamamış yakınları olan üyeler de mevcuttur.

Al-Anon’un ilk amacının alkolikleri içkiden vazgeçirmek değil fakat içkiden dolayı yaşamları etkilenmiş olanların daha mutlu ve üretken bir yaşam sürmelerine yardım etmek olduğu gitgide daha iyi anlaşılmaktadır.  Kamuoyunda alkolizm hakkındaki genel bilgiler çoğaldıkça, pek çok kişi alkolizm probleminin ilk safhalarında Al-Anon’a başvurmaya başlamıştır. Oysa bir kuşak önce alkoliklerin eşleri ve yakınları korkunç ve bazen de tehlikeli yaşantılarını yardımsız geçirerek sürekli mücadele etmekteydiler. Bugün halen içmekte olan pek çok alkoliğin yakınları ve arkadaşları içkinin ev yaşamları tamiri imkânsız bir biçimde mahvetmeden ve fiziki ya da akıl sağlıklarını kaybetmeden önce yardım istemektedirler.

Sadece eşler değil, ana babalar, sevgililer, genç veya yetişkin çocuklar da bir grupla tecrübelerin paylaşılması yoluyla rahatlık ve bir emniyet hissi duyabileceklerini öğreniyorlar.

Bu yardımı 12 Basamak aracılığıyla, alkolik ailelerine sevgi ve şefkat vererek, alkoliklere ise anlayış gösterip onları, teşvik ederek yapar.