Alateen

Alateen

Alateen grubu aktif ya da kullanımı durdurmuş, ayıklık yakalamaya çalışan alkolik yakını olan 12–19 yaş arası ergenlere karşılaştıkları güçlüklerde yardımcı olmak için kurulmuş bir sosyal dayanışma grubudur.

Diğer 12 basamak gruplarından farklı olarak Alateen’de grup rehberliği sistemi vardır. Alateen grup tecrübesi olan bir Al-Anon üyesi rehberliğinde çalışmalarını yürütür. Grup katılımcılarının yaşları nedeniyle bu gereklidir.

Alateen Neden Gereklidir?

Bağımlılık bir aile hastalığıdır. Alkol bağımlısı tek başına problemin tamamı değildir. Ailede ki her birey bağımlılık probleminden etkilenmektedir. Dolayısı ile alkol bağımlısı kişinin iyileşme sürecine girmesi aileyi daha işlevsel yapabilse de tek başına tüm sorunları çözmekte yeterli olmayacaktır. İdeal olan ailedeki tüm kişilerin kişisel gelişim ve iyileşme sürecine adım atmasıdır.

Alateen’lerin Amacı Nedir?

Bağımlı ailede büyümek bugünkü hayatlarımızı ve yetişkinlik günlerimizi etkilemektedir. Birer çocuk olarak bizlerin hayata dair tüm düşüncelerimiz bağımlı düşünce yapısının izlerini taşımaktadır, çünkü bizler birer çocuk olarak söylenenleri değil yaşanılanları örnek aldık. Bu nedenle, Alaten’lerin amacı, bağımlı aile ortamında yetişmenin olumsuz etkilerinden kurtulmak, içimizdeki sevgiyi yeşertmek ve daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmektir. Bu amaç doğrultusunda bir araya geliyor, tecrübelerin paylaşımı ve programın çalışılması yolu ile kişisel gelişimimizi sürdürüyoruz.

Alateen’de Ne Öğreniyoruz?

  • Bağımlılığın bir hastalık olduğunu öğrenir, bizleri nasıl etkilediğini irdeler ve anlamaya çalışırız.
  • Ebeveynlerimize karşı olan olumlu duygularımızı (sevgimizi) inkâr etmeden, onların sorunlarını yaşamımızın odağı olmaktan çıkartırız.
  • Ebeveynlerimizi (daha genelde kimseyi) onlara rağmen değiştiremeyeceğimizi, ancak kişilerin kendilerini değiştirebileceğini öğrenir ve bunu kabul ederiz.
  • Yaşananların ve ebeveynlerimizin sorunlarının kaynağının bizler olmadığını fakat bizlerin de hastalığın bir parçası olduğumuzu, dolayısı ile kendimizde de dönüştürmemiz gereken yanlarımız olduğunu görürüz.
  • Potansiyelimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ruhsallığa ve entelektüel kapasiteye sahip olduğumuzu, ailedeki sorunlara rağmen, potansiyelimizi kullanabileceğimizi öğreniriz.
  • Yaşamdan keyif almayı öğrenir, deneyimlemekten korkmayan ama gereksiz riskler de almayan bireyler olarak varlığımızı sürdürmeyi öğreniriz.

Alaten Grupları Türkiye’de oluşturulma aşamasındadır.